Ana Sayfa     Haberler     Firmalar, Mekanlar     Harita     Hava Durumu    

Ankaralılar için özel derlenmiş haberler. Çeşitli kaynaklardan (hürriyet, milliyet...) Ankara'yla ilgili haberler tek bir yerde toplanıyor.


Nükleer enerji sektörünü denetlemek için Nükleer Düzenleme Kurumu kuruluyor. Kanun taslağına göre kurul üyelerini başbakanın belirlemesiyle TBMM atayacak. TAEK’in yapısı korunurken mevcut yönetiminin tamamı görevden alınıyor.Türkiye’nin yeni bir düzenleme kurumu olacak. Yeni hazırlanan Nükleer Enerji Kanunu Tasarı Taslağı’yla Nükleer Düzenleme Kurumu ve Kurulu kuruluyor. Kurulun başkan ve üyelerini başbakan seçecek. Atamayı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yapacak. TBMM’de yer alan muhalefet partilerine üye hakkı tanımayan Taslak ile TAEK’in yapısı korunurken mevcut yönetiminin tamamının görevine son veriliyor. Taslakla Nükleer Düzenleme Kurulu, nükleer santral inşasında tek yetkili kılınıyor ve Kamu İhale Kanunu’ndan muaf tutuluyor. Ayrıca hiçbir yetkili makam, merci ve kişi kuruma emir veya talimat veremeyecek. Enerji Bakanlığı çevrelerinden alınan bilgiye göre, tasarının kısa süre içerisinde yasalaştırılması hedefleniyor. Tasarı ayrıca, Akkuyu Nükleer Santrali’yle ilgili Ruslara muafiyet öngörüyor. Tasarı, nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımına izin verirken bunun dışındaki alanlara yasak getiriyor. Buna göre, “Nükleer silahların, diğer nükleer patlayıcıların ve radyoaktif bulaşmaya sebep olan patlayıcıların imalatına, ithalatına, ihracatına, ülke içinde taşınmasına, muhafazasına, edinilmesine ve ticaretinin yapılmasına yönelik herhangi bir faaliyette bulunulamaz”. Tasarı ile, yasaya aykırı davrananlara adli ve idari cezalar öngörülüyor.Yeni Nükleer Düzenleme Kurumu’nun öncelikli görevi, nükleer enerji sektörünü denetlemek olacak. Kurumun diğer bazı görevleri şöyle: Nükleer tesislere ve radyoaktif atık tesislerine yer seçimi, inşaat ve işletmeden çıkarma ile ilgili verilecek lisans veya iznin teknik, hukuki, idari ve mali kapsam ve şartlarını belirlemek ve değiştirmek; Nükleer maddeler, nükleer ve radyoaktif atık tesislerine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, izlemek ve denetlemek; Lisans veya izin vermek, iptal etmek veya süresini değiştirmek, lisans veya izinden kısmen veya tamamen muaf tutulacak faaliyetleri ve tesisleri belirlemek; Lisans veya izin alan kişilere sigorta yükümlülüğü koymak; Nükleer tesislerin ve radyoaktif atık tesislerinin veya bileşenlerinin güvenlik, emniyet açısından lisans veya izin verilen kişi tarafından yapılan sınıflandırmasını onaylamak. Tasarı, kullanılmış yakıtların bertaraf edilmesinden santral işletmecisini sorumlu tutuyor. Nükleer Düzenleme Kurumu, Başbakanlık’a bağlı olup idari ve mali özerkliğe sahip olacak. Tasarının ilgili maddesi: Bu kanunla ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve başbakana bağlı Nükleer Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, bu kanunla ve diğer mevzuatla kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi kurumun düzenleme, lisans ve izin verme, izleme ile denetlemeye ilişkin kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.Taek yönetimi görevden alınıyorYeni hazırlanan ‘Nükleer Enerji Kanunu Tasarı Taslağı’nın’ aynen yasalaşması halinde mevcut görevde olan Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) yönetiminin görevi sonlandırılıyor. Tasarının ilgili maddesi şöyle (GEÇİCİ MADDE 2): Bu kanunun yayımı tarihinde görev yapmakta olan Atom Enerjisi Komisyonu üyelerinin üyelikleri ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve genel sekreterin görevi bu kanunun yayımı tarihinde sona erer. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve genel sekreteri ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen müşavir kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır ve başkanlık tarafından belirlenen görevleri yürütür.Kurul 5 üyeden oluşacakYeni hazırlanan ‘Nükleer Enerji Kanunu Tasarı Taslağı’nın’ aynen yasalaşması halinde mevcut görevde olan Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) yönetiminin görevi sonlandırılıyor. Tasarının ilgili maddesi şöyle (GEÇİCİ MADDE 2): Bu kanunun yayımı tarihinde görev yapmakta olan Atom Enerjisi Komisyonu üyelerinin üyelikleri ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve genel sekreterin görevi bu kanunun yayımı tarihinde sona erer. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve genel sekreteri ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen müşavir kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır ve başkanlık tarafından belirlenen görevleri yürütür.
25 Nisan 2014 02:17 | ekonomi
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda bilgisayarlara 2 bin kişinin dinlendiğine ilişkin bilgilerin girildiği ve bunların ‘paralel yapı’ operasyonuna delil olarak kullanılacağı iddialarına tepki geldi. Hukukçular, vahim olarak nitelendirdikleri iddiaların cumhuriyet savcıları tarafından soruşturulmasını istedi.Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) yürütüldüğü öne sürülen sahte delil üretme çalışmalarına hukukçular tepki gösterdi. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, dinleme mizanseninin yasa dışı olduğunu söyledi. Hukukçu Orhan Kemal Cengiz, suç uydurma, sahte delil üretme gibi ceza hukukunu ilgilendiren eylemlerin işlendiğine dair iddiaların süratle araştırılması ve cumhuriyet savcılığının harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Eski Cumhuriyet Başsavcısı Sacit Kayasu da, “İddialar gerçekse TİB gibi kanunları işletecek kurullara güven kalmaz.” ifadesini kullandı. 2 bin kritik ismin TİB’in dinleme listesine eklenerek ‘dinlendi sonra da kayıtları silindi’ gibi gösterileceği, olayın ‘paralel yapı dinledi’ şeklinde medyaya servis edileceği önceki gün basında yer almıştı.Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) çalıştığını iddia eden bir kişinin gazetecilere ve haber sitelerine gönderdiği ihbar mektubu gündeme oturdu. Mektupta, TİB’in sistemine pek çok ünlü ismin de aralarında bulunduğu 2 bine yakın kişinin eski tarihli cep telefonu ‘imei’ numarası girildiği, bu kayıtların da sonradan geri getirilebilecek şekilde silindiği ileri sürülüyordu. Olayın sözde ‘paralel yapıya’ mal edilerek ‘telekulak skandalı’ olarak basına servis edileceği iddia ediliyordu. İhbar mektubunda yer alan iddialarla ilgili hukukçulardan gelen tepkiler şöyle:Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Gündel: TİB ile ilgili iddialar doğruysa, kamuoyunda bilinen birtakım insanlar dinlenmiş gibi gösterilip paralel yapı diye adlandırdıkları bir kesimin üzerine atılıyorsa bu çok açık bir suçtur. Bu iddiaları cumhuriyet savcılarının soruşturması gerekiyor. Oldukça vahim bir iddia. Kanunlarda dinlemelerin hangi hallerde yapılacağı belli. Yasa dışı dinleme yapıp bir kesimin üzerine atmaya çalışan kamu görevlilerine kamu soruşturması açılması lazım.Eski Cumhuriyet Başsavcısı Sacit Kayasu: Mahkeme kararı olmadan dinleme yapmak açıkça suçtur. Türkiye hukuksuzluk bağlamında kötü bir dönemden geçiyor. İddialar doğruysa TİB gibi kanunları işletecek kurullara güven kalmaz. Dinlemelerin hukuktan ayrılmadan yapılması gerekir. Aksi bir durum olduğunda yasaları işletecek kurumlar suç işlemiş olur.Fatih Üniversitesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Mustafa Zeki Yıldırım: Şayet burada dinlenmemiş kişilerin dinlenmiş gibi gösterilip sonra da silinerek bunların daha önce çalışan kamu görevlileri tarafından yapıldığı ve bunlara örgütlü suç iddiası atılacaksa, bu açık bir şekilde iftira suçu olur. İftiranın ilgili fıkralarında eğer bundan dolayı yargılanmaları söz konusu olursa bu ağırlaştırıcı bir nedendir. Ceza miktarları ile orantılı bir şekilde bu suçu işleyenler de aynı cezaya muhatap olur. Tabii iftira suçunun dışında suç uydurma, kamu görevlilerine ait araç ve gerekçelerin suçta kullanılması, görevi kötüye kullanılması gibi suçlar da söz konusu. Seçimlerden önce hükümet kendi aleyhine bir kumpas kurulduğunu, kendisine karşı örgütlü bir faaliyette bulunulduğu iddia etti. Kamuoyunda da bir beklenti oluştu. ‘Bu kadar konuştunuz, nerede delilleriniz?’ sorusu sorulmaya başlandı. Şimdi anlaşılıyor ki delilsiz ve bulgusuz bazı iddialarda bulunulmuş. Delilsiz bir şekilde bir gruba bu kadar ağır ithamlarda bulunmak zulümdür. Gerçekten suç işleyenler varsa yargı bunu bulup çıkarmalıdır.Hukukçu-köşe yazarı Orhan Kemal Cengiz: Burada suç uydurma, sahte delil üretme gibi ceza hukukunu pek çok açıdan ilgilendiren eylemlerin işlendiğine dair iddialar var. Bir kere bunların süratle araştırılması gerekiyor. Eğer bu iddialar gerçekse hemen cumhuriyet savcılığının harekete geçip dava açması icap eder. Eğer doğruluk payı var ise bu yasa dışı işlemleri yapanlar hakkında ceza davası açılmalı. Bu arada MİT Yasası’nda demokratik bir ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan şöyle bir düzenleme var; suçüstü bile yakalansa savcı soruşturma başlatmak için MİT’e sormak zorunda. MİT, görevi kapsamında dediği anda hiçbir şekilde soruşturma yürütülemiyor. Suç kısıtlaması bile yok. Hırsızlık yapmaktan tutun, örgüt için molotof bombası atmaya ve adam öldürmeye kadar her konuyu kapsayacak bir muğlaklık söz konusu. Oysa yargının önü açılmalı. Yolsuzluk iddiasını da icabında bu paralel devlet iddialarını da soruşturacak. Siz yargının bu kadar elini kolunu bağlayıp kanadını kırarsanız hiçbir şeyin açığa kavuşması ve netleşmesi mümkün olmaz. Her şey dedikodu düzeyinde kalır.Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk: Dinlemeler ancak hakim kararı ile olabilir. TİB’de yapıldığı iddia edilen dinlemeler yasanın uygulamasına aykırı. Anayasada özel hayatın gizliliği ile ilgili kanunda dinlemelerin süreç ve koşulları açıkça ifade edilir. Hâkim kararı dışındaki iletişim tespiti suç teşkil eder. Eğer bu iddialar doğruysa yapılan dinlemeler yasa dışıdır.Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal: Demokrasilerde birilerini kodese tıkmak için uydurma delil oluşturamazsınız, oluşturursanız bu demokrasi olmaz. Diktatörlük deyince kızıyorlar, bunun adını ne koyacağız o zaman, söyleyin. Doğru ise bunu yapanlardan yargımız hesap sormalıdır. Unutmayan, iktidarlar, liderler, siyasetçiler gelir geçer. Ama milletimiz, devletimiz, kurumlarımız kalıcıdır, bunlar objektif olmalı, saygınlığına güvenilirliğine zarar gelmemeli. Ama son zamanlarda devletin omurgası ile oynanıyor. Suçu ne olursa olsun, kim olursa olsun demokraside hukukta yeri olmayan delil uydurmalar, ancak baskıcı rejimlerde olur. Umarım doğru değildir.CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger: Bu iddiaları yalanyan açıklamalar dahi halkı ikna etmeyecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün konuyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu’nu harekete geçirmesi gerekiyor. Böyle bir şey yapabilirler mi, yapabilirler. Emir komuta zincirinde, böyle bir şey yaptırırlar. Yalanlanmayan ses kayıtlarında, Başbakan’ın aile fertlerinin dahi kurumlara emir verebildiğine şahit olmuştuk.TİB: Soruşturma yapıyoruz ama iddialar doğru değilVahim iddialarla ilgili Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan (TİB) yazılı açıklama geldi. Kurum, basın yayın organlarında gündeme gelen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunu iddia ederken, TİB bünyesinde de bazı konular hakkında birtakım soruşturmaların yürütüldüğünü kabul etti. Söz konusu soruşturmalar hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunulmadı. TİB, söz konusu haberleri soruşturmayı engelleme çabaları olarak değerlendirdi. TİB'in açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti: “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın çalışmaları konusunda kamuoyunda yanlış yönlendirme yapmayı ve yürütülen bir soruşturmayı etkilemeyi, soruşturmanın ciddiyetini zedelemeyi, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi ve gerçek dışı bir algı oluşturmayı amaçlamaktadır. Gerçekleri çarpıtma ve yürütülmekte olan soruşturmayı engelleme çabalarının, gerçeklerin ortaya çıkması ve sorumlularının adalet önünde hesap vermesini engellemeye yetmeyeceği bilinmelidir. ANKARA ZAMAN
25 Nisan 2014 01:57 | gündem
Ankara'da park halindeki araçta şüpheli ölümGölbaşı'nda bir otomobil sürücüsü, park halindeki aracında ölü bulundu.
25 Nisan 2014 01:48 | gündem
Ankara Barosu VilayetteAnkara Barosu Başkanı Avukat Sema Aksoy ve Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Orhan Şimşek ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel
25 Nisan 2014 01:48 | gündem
25 Nisan 2014 01:48 | gündem
Mogan Gölü'nde balık katliamıAnkara
25 Nisan 2014 01:48 | gündem
Böbreğinden bir kavanoz taş çıktıAnkara'da özel bir hastanede ameliyat olan Kosovalı psikolog Ramiz Dukaj'ın böbreğinden bir kavanoz dolusu taş çıktı.
25 Nisan 2014 01:48 | gündem
Ormana komşu Adana mutfağıSürekli griliğinden şikayet edilen Ankara
25 Nisan 2014 01:48 | gündem
HENTBOLDE, Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali ikinci maçında Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor
25 Nisan 2014 01:22 | spor
Ankara'da elektrik kesintisi var. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş yaptığı bir açıklama ile 25 Nisan 2014 tarihinda Ankara'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu. İşte Ankara'da 25 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek yerler ve saatleri.
25 Nisan 2014 01:17 | gündem
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ATO'da yaptığı konuşmada AŞTİ'nin Mamak'a taşınacağını ve Ulus'taki binaların yıkılarak büyük bir meydan yapılacağını söyledi.
25 Nisan 2014 01:16 | gündem
Başkent Ankara'da ulaşımın neden aksadığı bilimsel olarak ortaya kondu.Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Ankara Ulaşım Ana Planı (UAP) Araştırması tamamlandı
25 Nisan 2014 01:14 | gündem
Başkent Ankara'da kimliği belirsiz kişiler Atatürk heykelini benzin dökerek yakmak istediler.
25 Nisan 2014 01:01 | gündem
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili, "Bugünkü şartlar çerçevesinde benim gelecekle ilgili siyaset planımın yok" açı...
24 Nisan 2014 18:32 | siyaset
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili, "Bugünkü şartlar çerçevesinde benim gelecekle ilgili siyaset planımın yok" açı...
24 Nisan 2014 18:32 | Gündem
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı 1915 açıklamasının, daha kapsamlı bir açılımın habercisi olduğu ortaya çıktı. Buna göre; Ank...
24 Nisan 2014 17:00 | Gündem
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı 1915 açıklamasının, daha kapsamlı bir açılımın habercisi olduğu ortaya çıktı. Buna göre; Ank...
24 Nisan 2014 17:00 | siyaset
. İlk kez 17 Mayıs
24 Nisan 2014 14:50 | müzik
Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi Bölümü, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DŞSO) ve TRT Ankara Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir araya gelip, yılın en büyük çocuk konserini verdiler. Ünlü Balet Tan Sağtürk eşliğinde sahne alan Devlet opera ve Balesi, Çocuk Balesi Bölümü'ne eşlik ettiler. Konserin açılışında konuşan Prof. Rengim Gökmen, "Bu vatanı bize armağan eden Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı borçluyuz" dedi.23 Nisan'da Ankara Arena Spor Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde müzikseverler unutulmaz bir müzik ziyafeti ve görsel şölenle büyülü saatler yaşadılar. Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen'in üstlendiği ve yaklaşık 90 öğrenciden oluşan DŞSO, 120 kişilik TRT Ankara Çocuk Korosu ile 40 kişiden oluşan ve ünlü balet Tan Sağtürk'le birlikte sahne alan Devlet Opera ve Balesi, Çocuk Balesi Bölümü'ne eşlik ettiler. Barış Manço'nun 'Bugün Bayram'ından, Ayten Alpman'ın sesinden zihinlere kazınan 'Memleketim' şarkısına uzanan geniş bir repertuvar ile popüler çocuk eserlerinin koru ve orkestra uyarlamalarına yer verilen konserde, 'Köçekçe', 'İzindeyiz', '23 Nisan Kutlu Olsun', 'Bir Dünya Bırakın', 'Türk Dansları 3. Bölüm', 'Çocuklar Kardeş Oldu Mu?', 'Bugün Bayram', 'Do-Re-Mi', '7.Senfoni Bölüm', '3. Senfoni 3. Bölüm', 'Katibim Türküsü', 'Danzon', 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Memleketim', 'Gençlik Marşı' gibi birbirinden özel bale gösterileri ile izleyicileri büyüledi.Konser açılışında izleyicilere kısa bir konuşma yapan Prof. Rengim Gökmen, "94 yıl önce bugün ulusal egemenliğimizin, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımı atılmıştı buraya çok yakın bir mekanda. Ulusal egemenlik, yani bir ülkenin, bir toplumun kendi kaderini belirlemesi, kendi geleceği içinde büyümesi, tam bağımsız olabilmesi demek olan Ulusal Egemenlik ve bu bunun ne denli kıymetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu armağanı bize veren, bu vatanı bize armağan eden Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı borçluyuz" dedi.(DHA)
24 Nisan 2014 13:22 | kültür sanat
Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 52. yıl dönümü nedeniyle Başkan Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve raportörler Anıtkabir'i ziyaret etti.Kılıç ve beraberindekiler, Aslanlı yoldan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıç'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.Kılıç, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:"Yüce Atatürk, temel hak ve özgürlüklerle insanlık onurunun koruyucusu olan Anayasa Mahkemesi kuruluşunun 52. yıl dönümünde üyeleri ve raportörleri olarak huzurundayız. Anayasa Mahkemesi'nin, hayata geçirilen bireysel başvuru yolu sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının özgürlük alanını genişleten anlayışı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne olan sarsılmaz inancı ve kararlılığıyla milletimizin güvencesi olmaya devam edeceğini yineliyoruz. Ruhun şad olsun."(DHA)
24 Nisan 2014 12:19 | gündem

sayfa sayısı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Hakkımızda  -  İletişim  -  Gizlilik  -  Firma, Mekan Kayıt

© 2007-2008 ankaradaki.com,  6.0.019