Ana Sayfa     Haberler     Firmalar, Mekanlar     Harita     Hava Durumu    
Ana Sayfa > Firmalar, Mekanlar > bahis, spor toto, spor toto teşkilatı > Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hakkında
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Telefon : (312) 4477999
Faks : (312) 4464019
Adres : Cad. No:40 Gop
Nenehatun/ Ankara

Web Sitesi

http://www.sportoto.gov.tr

Hakkında

Varoluşundan bu yana, insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek sporun içinde olmuştur. Mağara devrinin ilkel insanı spor kavramından uzak, avını yakalamak için koşmuş, sıçramış, vücudunu çevikleştirmek zorunda kalmıştır. Bu hareketler, bilinçli, düzenli ve sürekli olmadığı için spor olarak tanımlanamaz. Bununla beraber spor olgusunun, ilk buluşlardan önce kişi yaşamını etkilediğini, tarih içersinde gelişim göstererek insan topluluklarının yaşamına yeni bir anlam kazandırdığını görebiliriz.

Sporla iç dinamiğini artıran ülkeler, tarihsel süreç içerisinde, dışa açılma ihtiyacı duymuşlardır. Güçlü olmak, başkalarını yenmek üzere benimsenen spor, giderek moral değerler kazanarak, uluslararası etkinliklerin düzenlendiği noktaya ulaşmıştır.

Uluslararası sportif ilişkiler yoğunluk kazandıktan sonra, ülkeler her dalda gücünü ortaya koymak istemiş ve sporu tüm dallarıyla geliştirmeyi ilke edinmiştir. Bununla birlikte ülkeler hoşgörüyü simeleyen, şovenistliği reddeden, barış ve dostluğu ilke edinen sporun, toplum katmanları içerisinde yayılması ve ilginin arttarılması için elverişli ortamları hazırlama çabasında olmuşlardır. Sportif alanlarda üstün gelişme gösteren ülkeler, daha atak ve sağlıklı toplum yapıları oluşturmuştur. Bu tür toplumlar kendi öz sorunlarını hızlı bir şekilde çözümlemiş ve yenilikleri daha kolay benimsemiştir. Böylece ilkellikten uzaklaşarak, hızla kalkınmışlardır.

Sporun toplumsal bir olgu olduğu gerekliliğine inanan ülkeler, spora yapılan yatırımlarla ilgili maddi sorunları çözebilmek amacı ile çeşitli yollar bulmuşlardır. Bu yollardan en önemlisi, değişik spor politikalarına rağmen, yapılacak yatırımların, devlete yük getirmeden yürütülebilmesi için bazı organizasyonların kurulması olmuştur. Geçmişte kamu harcamalarının karşılanması amacı ile piyango düzenleyen devletler, bu sefer de Spor Toto ve benzeri kuruluşları devreye sokmuşlardır.

Birçok olanaklardan yoksunken bile spora çok yakın olan Türk insanının tarihsel süreç içerisinde, sportif alanda gerilemesi, yeni atılımlar yapılması zorunluluğunu gündeme getirmiş, spor olgusunun geniş kapsamda ele alınması ve bu alanda başarı sağlanabilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Zaman içerisinde devlet bütçesinin, spor alanlarındaki alt yapı eksikliğini gidermekte yetersiz kalması, bu yükü hafifletecek bir organizasyonun kurulması fikrini ortaya çıkarmıştır. İşte, Türkiye'de Spor Toto'nun macerası bu şekilde başlamıştır.
Tarihçe
Türkiye'de Spor Toto, kuruluş hazırlıklarına 1949'da başladı. O dönemin Beden Terbiyesi Genel Müdürü Vildan Aşir Savaşır, "Spor Toto" fikrini ortaya atan ilk öncü kişi oldu. Savaşır, 1949'da İsveç'ten özel bir kuryeyle getirttiği Spor Toto mevzuatını bizzat tercüme etti. Dönemin futbol federasyonu başkanı Ulvi Yenal'la birlikte Spor Toto organizasyonun kurulabilmesi için çalışmalara başladı.

Savaşır'dan sonra genel müdürlük makamına oturan Danyal Akbel, Cemal Alpman, Faik Birsel ve Şinasi Ataman, konuya yabancı olmaları ve kamuoyunun kumar suçlamalarından ürkerek çalışmaları askıya aldılar. Daha sonra göreve gelen Mehmet Arıkan, göreve vekaleten geldiğinde bu çalışmaya ağırlık vermeye başladı.

Spor Toto organizasyonunun, Türkiye'de kurulması için yoğun çaba harcayan Futbol Federasyonu Başkanı Ulvi Yenal, o günlerde yaşadıkları sıkıntıları Tercüman gazetesinde 1986'da çıkan yazısında şöyle anlatıyordu:

Savaşır'dan sonra gelen genel müdürler, teftiş ve tetkik gibi konularla uğraştığından Spor Toto'ya ilgi göstermediler. Müracaat ettiğimiz makamlardan, "Çocukları kumara mı alıştıracaksınız? Profesyonelliğe geçtiniz yetmedi mi?" gibi sözlerle karşılaştık. Madem uygar ülkelerin hepsinde oynanıyor neden Fransa'da bu oyun yok gibi laflar işittik. Avrupa'da birçok ülke spor tesislerini Spor Toto'dan gelen gelirlerle tamamlarken, biz kısır bütçelerle yılları geçiriyorduk. 1950'de Rize Milletvekili Zeki Rıza Sporel'le Konya Milletvekili Saffet Gürol Spor Toto'yla ilgili birlikte bir kanun teklifi hazırladı ve Meclis'e sundu. Ancak o teklif hiçbir sonuca ulaşamadı ve encümende eriyip gitti.

Meclis'te DP milletvekilleri Spor Toto'nun kumar olduğunu ileri sürdü ve kanunun reddine çalıştı. Meclis'te kimi vekiller karşı çıkarken, kimileri de kanuna olumlu yaklaşıyordu. Orhan Şeref Apak, Sait Selahattin Cihanoğlu, o zamanki Genel Müdür Mehmet Arkan, Nizamettin Kırşan ve Muhlis Peykoğlu, Spor Toto'nun oynanması (o zamanki adıyla Bahsi Müşterek) için yoğun çaba harcadı. Kanun 1959'da 10 yıllık gecikmeyle çıktı.

Çekişmeli bir mücadeleden sonra, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında'ki 7258 sayılı Kanun 29 Nisan 1959'da kabul edilmiş ve Spor Toto resmen kurulmuştur.
Logo

Kategorileri, Faliyet Alanları

bahis

spor toto

spor toto teşkila...

Benzerler

* Burda listelenen firmalara da bir göz atmanız işinize yarayabilir.

Hakkımızda  -  İletişim  -  Gizlilik  -  Firma, Mekan Kayıt

© 2007-2008 ankaradaki.com,  5.0.082